De NVTAG organiseert regelmatig symposia. Op deze pagina is informatie over eerdere symposia te vinden.

Symposium: Fitting, or one-size-fits-all

 

24 November 2022 | symposium

The symposium will take place at cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht on the 24th of November.

In this year’s symposium, we aim to provide an insight into the advancements in personalized healthcare but also go into the challenges from development, health economic modelling, and decision-making based on HTA and a societal perspective.

We are very pleased to announce our speakers, Joop de Langen, Veerle Coupé, and Annuska Glas.

More information regarding the location of the facility:

Domstad Utrecht

Do not forget to register for the symposium:

Registration link

 We hope to see you there!

 

— Dutch —

 

Het symposium zal op 24 November worden gehouden in Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Dit jaar zal het symposium zich richten op de ontwikkelingen rondom gepersonaliseerde zorg. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de uitdagingen met betrekking tot de ontwikkeling, modelmatige evaluatie, en besluitvorming vanuit een HTA en maatschappelijk perspectief.

We zijn verheugd dat Joop de Langen, Veerle Coupé, en Annuska Glas bereid zijn te speken op het symposium.

Informatie met betrekking tot de locatie:

Domstad Utrecht

Vergeet niet te registreren voor het symposium via deze link:

Registratie link

We kijken er naar uit je te zien op het symposium!

 

 

 

 

Participatory Value Evaluation (PVE) | Niek Mouter

2 december 2020 | webinar

Participatory Value Evaluation (PVE) is a new stated preference method for the health economy that reflects the preferences of citizens for spending public funds by allowing them to choose between different policy options within a certain budget. In order to find out citizens’ preferences, participants join an online experiment in which a number of possible policy options including the attributes and effects of the options are given. A well-known example of a stated preference method is the Discrete Choice Experiment (DCE). Both methods assume that welfare effects of policies can be derived from hypothetical choices (stated preference) that people make. In the DCE, people base their choices mainly on their private resources, such as their net income. This is also referred to as the private “willingness to pay approach”, or “consumer approach”. However, willingness to pay may not be the most appropriate approach for valuing governmental policy, because trade-offs that individuals make between private resources and private goods may differ from the way the same individuals feel that the government should make trade-offs between public resources and public goods (on their behalf). The use of the PVE method can address this problem.

Slides of the presentation can be found here as well as a short video about the PVE corona research (in Dutch). Finally, more information (in Dutch) can be found on this website: www.tudelft.nl/pve and https://kosteneffectiviteitvanpreventie.nl/participatieve-waarde-evaluatie-vaststellen-van-voorkeuren-van-burgers-voor-projecten-van-overheid.

 

VGE/NVTAG Symposium “De vele dimensies van gezondheid”

Over verder kijken dan je uitkomstmaat lang is.

10 september 2020 | online symposium

Donderdag 10 september 2020 vond het online NVTAG/VGE Symposium “De vele dimensies van gezondheid” plaats. Onderwerp was verder kijken dan je uitkomstmaat (lees: de QALY) lang is. Een belangrijk onderwerp, want hoewel de QALY in veel situaties voldoende houvast biedt, wringt deze algemene uitkomstmaat in andere situaties. Symposiumvoorzitter Maureen Rutten (EUR) opende de bijeenkomst, waarna de bestuursvoorzitters van de VGE (Richard van Kleef) en de NVTAG (Judith Bosmans) de deelnemers verwelkomden. Fijn om weer bij elkaar te zijn. Lees verder>>

 

Symposium: “Zeker (on)zeker”

Woensdag 26 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Presentaties

• Erik Koffijberg, associate professor Health Economics, Universiteit Twente
Value of Information Analyses: a minimalist approach
Presentatie Erik Koffijbert
• Manuela Joore, professor HTA, Universiteit van Maastricht
Value of Information Analyses
Presentatie Manuela Joore
• Marjolijn van Keep, Country Head, BresMed
Onzekerheid in modellering CAR-T cells
Presentatie Marjolijn van Keep
• Hedi Schelleman, PhD 2de secretaris Advezo, Zorginstituut Nederland.
(On)zekerheid bij de subsidieregeling veelbelovende zorg
• Gertruud Haitsma, Sr Manager Market Access & Policy CEMEA, Alnylam
Uncertainty in the development of Orphan drugs
Presentatie Gertruud Haitsma

NVTAG en ZIN symposium: “Verdringing in de zorg”

Symposium ‘Verdringing in de zorg’
Donderdag 21 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Het vraagstuk van verdringing in de zorg is een zeer treffend voorbeeld van hoe maatschappelijke vraagstukken en HTA onderzoek hand in hand gaan. Vanuit de samenleving is er een vraag hoe middelen rechtvaardig kunnen worden verdeeld. Onderzoek laat zien wat er in de praktijk gebeurt wanneer er (te) veel geld wordt uitgegeven aan nieuwe dure zorg waar relatief weinig gezondheidswinst tegenover staat.
Beleidsmakers kunnen op basis van deze informatie bewuster kiezen welke zorg wel moet worden vergoed en welke niet. Daarnaast kunnen de beleidsmakers de informatie gebruiken om aan burgers uit te leggen waarom de keuzes worden gemaakt.
Tijdens dit symposium wordt u onder leiding van dagvoorzitter rof. dr. Gert Jan van der Wilt geïnformeerd over recent onderzoek gedaan door. Eddy Adang, dr. Wija Oortwijn en dr. Pieter van Baal. Luister naar bijdragen van prof. dr. Patrick Jeurissen, Jacqueline Zwaap en prof. dr. Romke van der Veen en discussieer mee met het panel.

Programma

12.00 uur: Ontvangst met lunch
12.30 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter prof. dr. Gert Jan van der Wilt (Radboudumc)

Verdringing in de Nederlandse zorg: aanleiding voor onderzoek
12.40 uur: In zijn rol als pakketbeheerder beoogt het Zorginstituut collectief opgebrachte premiegelden zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. De Adviescommissie Pakket (ACP) speelt hierbij een belangrijke rol omdat zij in openbaarheid invulling geeft aan dit rechtvaardigheidsstreven bij de bespreking van concrete pakketvraagstukken. Welke rol speelt verdringing in dit debat en wat is de aanleiding van dit onderzoek geweest?
Angèl Link, MS (ZIN; plaatsvervangend secretaris ACP)
Slides Angèl Link

Kwantitatief onderzoek naar verdringing in de Nederlandse ziekenhuiszorg
12.55 uur: Kwantitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. Wat zijn de marginale baten van ziekenhuiszorg? Welke ziekenhuiszorg maakt de grootste kans verdrongen te worden bij opname van nieuwe dure zorg in het pakket? Wat betekent dit voor pakketbeheer?
dr. Eddy Adang (Radboudumc)
Slides Eddy Adang
13.25 uur: Kwantitatief onderzoek naar Nederlandse cardiovasculaire ziekenhuiszorg. Tijd voor nieuwe referentiewaarden?
dr. Pieter van Baal (Erasmus universiteit)
Slides Pieter van Baal
13.55 uur: Pauze

Kwalitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg
14.25 uur: Hoe manifesteert verdringing zich in de praktijk? Welke effecten zijn er op de patiëntenzorg? Hoe worden keuzes gemaakt en door wie?
dr. Wija Oortwijn (Ecorys)
Slides Wija Oortwijn

Verdringing: reflectie vanuit verschillende perspectieven
14.55 uur: Perspectief overheid:
Welke rol spelen kosteneffectiviteit en het concept “verdringing” bij het streven naar betaalbare zorg in Nederland?
prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc/Ministerie van VWS)
Slides Patrick Jeurissen
15.15 uur: Perspectief burger:
Wat leert het BurgerForum over de rol van “verdringing” voor burgers?
Prof. dr. Rob Baltussen (Radboudumc/Burgerforum)
Slides Rob Baltussen
15.35 uur: Perspectief Farmacie:
Hoe kijken farmaceutische bedrijven naar verdringing?
dr. Caroline van der Meijden (AstraZeneca)
Slides Caroline van der Meijden
15.55 uur: Perspectief ACP:
Wat gaat de ACP doen met de resultaten van het verdringingsonderzoek?
prof. dr. Jan van Busschbach (ACP)
Slides Jan van Busschbach
16.15 uur: Discussie met sprekers en publiek o.l.v. dagvoorzitter

16.50 uur: Afsluiting en borrel

Najaar symposium “HTA methodologie”

Op donderdag 30 november 2017 zal het jaarlijkse najaar symposium van de NVTAG plaatsvinden, met als thema HTA-methodologie. Nederland neemt momenteel internationaal een goede positie in als het gaat om HTA-methodologieontwikkeling. Doel van het symposium, dat we samen met ZonMw organiseren, is om binnen de brede HTA gemeenschap en de gebruikers / praktijk te verkennen welke HTA methodologie onderwerpen/vragen momenteel nog onbeantwoord zijn, wat de relevantie hiervan is voor HTA-gerelateerde besluitvorming, wat hiervoor nodig is, en hoe we deze thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij belangrijke (financierende) partijen zoals ZIN en VWS.

Tijdens deze dag zullen we tevens de NVTAG MTA-prijs 2016 uitreiken. Meer informatie volgt, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit”

Dinsdagmiddag 11 april 2017 organiseerden de VGE en NVTAG een symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit: keerzijden van dezelfde euro?” in het LUMC. Value Based Health Care (VBHC) draait om het verhogen van de waarde van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten. Dit revolutionaire concept is de laatste jaren opgepakt door veel zorgverlenende organisaties in Nederland, maar wat houdt het nu precies in? Is dit concept alleen voor zorgverleners interessant of ook voor (gezondheids)economen, HTA onderzoekers en beleidsmakers? En wat zijn de raakvlakken tussen VBHC en de ons bekendere technieken zoals kosteneffectiviteitanalyses? Tijdens dit symposium zijn door verschillende sprekers zowel de theorie als de praktijk van VBHC toegelicht. Klik hier voor het volledige programma.

Abstractsymposium en NVTAG MTA prijsuitreiking

Op donderdag 16 februari 2017 vond het abstractsymposium en de NVTAG MTA prijsuitreiking plaats te Utrecht. Het abstract symposium bood de mogelijkheid aan jonge onderzoekers om hun onderzoek te presenteren. Onderzoekers konden zo hun werk onder de aandacht brengen en waardevolle feedback te krijgen. Daarnaast was het voor de bezoekers van het symposium een goede gelegenheid om in korte tijd een beeld te krijgen van het veelzijdige (HTA-)onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. De NVTAG MTA prijs is opgezet voor de verdere ontwikkeling van onderzoeksmethoden in MTA/HTA. Deelnemers hebben in het voorafgaande jaar (dit keer nog voor het jaar 2015) onderzoek gepubliceerd dat op originele wijze hieraan bijdraagt. De genomineerden van de prijs kregen in de ochtend tijd om hun onderzoek te pitchen, waarna via een publieksstemming bepaald werd wie de winnaar van de prijs in 2015 zou worden. Dit jaar heeft Hedwig Blommestein de prijs in ontvangst genomen – een cheque ter waarde van 1.000 Euro, met dank aan onze sponsor Pharmerit. Het was een boeiende dag met onderwerpen als (HPV) vaccinatie, hepatitis C medicijnen, social media en kwaliteit van leven, real-world data, en tijd tot vergoedingsbesluiten in Europa. Het gehele programma is hier te vinden.

Lustrumsymposium “Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties”

26 november 2015 – Programma Lustrumsymposium NVTAG In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de diagnostiek en behandeling van vele ziekten. De levensverwachting van patiënten is hierdoor toegenomen. Zowel de ontwikkeling als het gebruik van nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen is meestal relatief duur. Verder is herhaaldelijk gesignaleerd dat nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden niet bij alle patiënten worden toegepast. Vaak ontbreekt echter de kennis over de daadwerkelijke toepassing. Het is dan ook belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over de diagnostiek, inzet en de uitvoering van behandelingen en van de uiteindelijke resultaten in de vorm van overleving, kwaliteit van leven en kosten. ‘Real world data’ en in het bijzonder patiëntenregistraties worden hierbij vaak als ‘Holy Grail’ gezien. Door middel van dergelijke registraties kan het gebruik en de effectiviteit van nieuwe behandelingen in de hele populatie worden gemonitord en vergeleken. Op deze manier krijgen we inzicht in het daadwerkelijk gebruik van de nieuwe behandeling, de kwaliteit van de geleverde zorg, kunnen we wel- en niet-gebruik vergelijken, kunnen we dat terugkoppelen naar artsen en ziekenhuizen, en weten we wat de impact is van nieuwe behandelingen op de zorguitgaven en de prijs-/kwaliteitverhouding in de zorg. Patiëntenregistraties lijken hierdoor een belangrijke tool voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg. De vraag is echter of we deze al optimaal gebruiken Vragen die opkomen zijn onder andere: Wat kunnen er nu al mee, wat zouden we er mee willen kunnen, welk resultaat mogen we er in de praktijk van verwachten, kunnen we met praktijkgegevens sturen op patiëntenuitkomsten en hoe zit het met de koudwatervrees van veel partijen? Ook doet de vraag zich voor of deze registraties wel tegemoetkomen aan de wensen van de verschillende betrokkenen. Verder moeten aan het analyseren van de gegevens ook hoge eisen gesteld worden. Dit brengt vele methodologische uitdagingen met zich mee. Worden deze adequaat tegemoet getreden? Dit zijn vragen die alle relevant zijn om zoveel mogelijk in aanmerking komende patiënten te voorzien van zorg met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Op deze middag werden deze vragen door diverse stakeholders vanuit hun eigen expertise en ervaring belicht, waarna een gedebatteerd werd over de toekomst van patiëntenregistraties en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Zomersymposium

Op donderdagmiddag 2 juli 2015 organiseerde de NVTAG in Utrecht een zomersymposium waarbij de NVTAG leden zelf de inbreng verzorgden. We wilden onze leden een platform bieden om hun voorgenomen, lopend of afgesloten onderzoek te presenteren aan collega’s die met soortgelijk onderzoek bezig zijn. Dit symposium was de eerste activiteit van de recent opgerichte NVTAG werkgroep onderzoek. Programma zomersymposium 

Eerdere Symposia

2013 Symposium:“Richtlijnen richting effectieve en doelmatige zorg.” 2010 Workshop Karl Claxton 2009 The appraisal process, work in progress – Diemen 2008 De opleiding van HTA onderzoekers. Waartoe leidt dat op? – Utrecht Programma De validiteit van de QALY – Bilthoven 2007 Juridische kaders van HTA – Rotterdam Programma 2006 Economische aspecten van richtlijnen en richtlijntoepassing (in samenwerking met CBO en ZonMw) – Utrecht Kosteneffectiviteit van Preventie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag 2005 Geneesmiddelen – Een (inter) national perspectief – Nijmegen Programma Jubilieumsymposium – Maastricht Programma 2004 Quality, Utility and Policy (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma Doelmatiger gezondheidszorg: kleine projecten, grote verbetering – Amsterdam Programma 2003 HTA methodologie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma MAAR ZÓ HEB IK HET NIET GEZEGD! – Amsterdam Programma 2002 Naar een doelmatig en toegankelijk hulpmiddelenbeleid: hoortoestellen als een voorbeeld – Maastricht ICT: wordt de zorg er beter van? – Groningen Programma 2001 HTA en volksgezondheid: vaccinatie, screening en prevent – Bilthoven Programma

Participatory Value Evaluation (PVE) | Niek Mouter

2 december 2020 | webinar

Participatory Value Evaluation (PVE) is a new stated preference method for the health economy that reflects the preferences of citizens for spending public funds by allowing them to choose between different policy options within a certain budget. In order to find out citizens’ preferences, participants join an online experiment in which a number of possible policy options including the attributes and effects of the options are given. A well-known example of a stated preference method is the Discrete Choice Experiment (DCE). Both methods assume that welfare effects of policies can be derived from hypothetical choices (stated preference) that people make. In the DCE, people base their choices mainly on their private resources, such as their net income. This is also referred to as the private “willingness to pay approach”, or “consumer approach”. However, willingness to pay may not be the most appropriate approach for valuing governmental policy, because trade-offs that individuals make between private resources and private goods may differ from the way the same individuals feel that the government should make trade-offs between public resources and public goods (on their behalf). The use of the PVE method can address this problem.

Slides of the presentation can be found here as well as a short video about the PVE corona research (in Dutch). Finally, more information (in Dutch) can be found on this website: www.tudelft.nl/pve and https://kosteneffectiviteitvanpreventie.nl/participatieve-waarde-evaluatie-vaststellen-van-voorkeuren-van-burgers-voor-projecten-van-overheid.

 

VGE/NVTAG Symposium “De vele dimensies van gezondheid”

Over verder kijken dan je uitkomstmaat lang is.

10 september 2020 | online symposium

Donderdag 10 september 2020 vond het online NVTAG/VGE Symposium “De vele dimensies van gezondheid” plaats. Onderwerp was verder kijken dan je uitkomstmaat (lees: de QALY) lang is. Een belangrijk onderwerp, want hoewel de QALY in veel situaties voldoende houvast biedt, wringt deze algemene uitkomstmaat in andere situaties. Symposiumvoorzitter Maureen Rutten (EUR) opende de bijeenkomst, waarna de bestuursvoorzitters van de VGE (Richard van Kleef) en de NVTAG (Judith Bosmans) de deelnemers verwelkomden. Fijn om weer bij elkaar te zijn. Lees verder>>

 

Symposium: “Zeker (on)zeker”

Woensdag 26 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Presentaties

• Erik Koffijberg, associate professor Health Economics, Universiteit Twente
Value of Information Analyses: a minimalist approach
Presentatie Erik Koffijbert
• Manuela Joore, professor HTA, Universiteit van Maastricht
Value of Information Analyses
Presentatie Manuela Joore
• Marjolijn van Keep, Country Head, BresMed
Onzekerheid in modellering CAR-T cells
Presentatie Marjolijn van Keep
• Hedi Schelleman, PhD 2de secretaris Advezo, Zorginstituut Nederland.
(On)zekerheid bij de subsidieregeling veelbelovende zorg
• Gertruud Haitsma, Sr Manager Market Access & Policy CEMEA, Alnylam
Uncertainty in the development of Orphan drugs
Presentatie Gertruud Haitsma

NVTAG en ZIN symposium: “Verdringing in de zorg”

Symposium ‘Verdringing in de zorg’
Donderdag 21 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Het vraagstuk van verdringing in de zorg is een zeer treffend voorbeeld van hoe maatschappelijke vraagstukken en HTA onderzoek hand in hand gaan. Vanuit de samenleving is er een vraag hoe middelen rechtvaardig kunnen worden verdeeld. Onderzoek laat zien wat er in de praktijk gebeurt wanneer er (te) veel geld wordt uitgegeven aan nieuwe dure zorg waar relatief weinig gezondheidswinst tegenover staat.
Beleidsmakers kunnen op basis van deze informatie bewuster kiezen welke zorg wel moet worden vergoed en welke niet. Daarnaast kunnen de beleidsmakers de informatie gebruiken om aan burgers uit te leggen waarom de keuzes worden gemaakt.
Tijdens dit symposium wordt u onder leiding van dagvoorzitter rof. dr. Gert Jan van der Wilt geïnformeerd over recent onderzoek gedaan door. Eddy Adang, dr. Wija Oortwijn en dr. Pieter van Baal. Luister naar bijdragen van prof. dr. Patrick Jeurissen, Jacqueline Zwaap en prof. dr. Romke van der Veen en discussieer mee met het panel.

Programma

12.00 uur: Ontvangst met lunch
12.30 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter prof. dr. Gert Jan van der Wilt (Radboudumc)

Verdringing in de Nederlandse zorg: aanleiding voor onderzoek
12.40 uur: In zijn rol als pakketbeheerder beoogt het Zorginstituut collectief opgebrachte premiegelden zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. De Adviescommissie Pakket (ACP) speelt hierbij een belangrijke rol omdat zij in openbaarheid invulling geeft aan dit rechtvaardigheidsstreven bij de bespreking van concrete pakketvraagstukken. Welke rol speelt verdringing in dit debat en wat is de aanleiding van dit onderzoek geweest?
Angèl Link, MS (ZIN; plaatsvervangend secretaris ACP)
Slides Angèl Link

Kwantitatief onderzoek naar verdringing in de Nederlandse ziekenhuiszorg
12.55 uur: Kwantitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. Wat zijn de marginale baten van ziekenhuiszorg? Welke ziekenhuiszorg maakt de grootste kans verdrongen te worden bij opname van nieuwe dure zorg in het pakket? Wat betekent dit voor pakketbeheer?
dr. Eddy Adang (Radboudumc)
Slides Eddy Adang
13.25 uur: Kwantitatief onderzoek naar Nederlandse cardiovasculaire ziekenhuiszorg. Tijd voor nieuwe referentiewaarden?
dr. Pieter van Baal (Erasmus universiteit)
Slides Pieter van Baal
13.55 uur: Pauze

Kwalitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg
14.25 uur: Hoe manifesteert verdringing zich in de praktijk? Welke effecten zijn er op de patiëntenzorg? Hoe worden keuzes gemaakt en door wie?
dr. Wija Oortwijn (Ecorys)
Slides Wija Oortwijn

Verdringing: reflectie vanuit verschillende perspectieven
14.55 uur: Perspectief overheid:
Welke rol spelen kosteneffectiviteit en het concept “verdringing” bij het streven naar betaalbare zorg in Nederland?
prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc/Ministerie van VWS)
Slides Patrick Jeurissen
15.15 uur: Perspectief burger:
Wat leert het BurgerForum over de rol van “verdringing” voor burgers?
Prof. dr. Rob Baltussen (Radboudumc/Burgerforum)
Slides Rob Baltussen
15.35 uur: Perspectief Farmacie:
Hoe kijken farmaceutische bedrijven naar verdringing?
dr. Caroline van der Meijden (AstraZeneca)
Slides Caroline van der Meijden
15.55 uur: Perspectief ACP:
Wat gaat de ACP doen met de resultaten van het verdringingsonderzoek?
prof. dr. Jan van Busschbach (ACP)
Slides Jan van Busschbach
16.15 uur: Discussie met sprekers en publiek o.l.v. dagvoorzitter

16.50 uur: Afsluiting en borrel

Najaar symposium “HTA methodologie”

Op donderdag 30 november 2017 zal het jaarlijkse najaar symposium van de NVTAG plaatsvinden, met als thema HTA-methodologie. Nederland neemt momenteel internationaal een goede positie in als het gaat om HTA-methodologieontwikkeling. Doel van het symposium, dat we samen met ZonMw organiseren, is om binnen de brede HTA gemeenschap en de gebruikers / praktijk te verkennen welke HTA methodologie onderwerpen/vragen momenteel nog onbeantwoord zijn, wat de relevantie hiervan is voor HTA-gerelateerde besluitvorming, wat hiervoor nodig is, en hoe we deze thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij belangrijke (financierende) partijen zoals ZIN en VWS.

Tijdens deze dag zullen we tevens de NVTAG MTA-prijs 2016 uitreiken. Meer informatie volgt, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit”

Dinsdagmiddag 11 april 2017 organiseerden de VGE en NVTAG een symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit: keerzijden van dezelfde euro?” in het LUMC. Value Based Health Care (VBHC) draait om het verhogen van de waarde van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten. Dit revolutionaire concept is de laatste jaren opgepakt door veel zorgverlenende organisaties in Nederland, maar wat houdt het nu precies in? Is dit concept alleen voor zorgverleners interessant of ook voor (gezondheids)economen, HTA onderzoekers en beleidsmakers? En wat zijn de raakvlakken tussen VBHC en de ons bekendere technieken zoals kosteneffectiviteitanalyses? Tijdens dit symposium zijn door verschillende sprekers zowel de theorie als de praktijk van VBHC toegelicht. Klik hier voor het volledige programma.

Abstractsymposium en NVTAG MTA prijsuitreiking

Op donderdag 16 februari 2017 vond het abstractsymposium en de NVTAG MTA prijsuitreiking plaats te Utrecht. Het abstract symposium bood de mogelijkheid aan jonge onderzoekers om hun onderzoek te presenteren. Onderzoekers konden zo hun werk onder de aandacht brengen en waardevolle feedback te krijgen. Daarnaast was het voor de bezoekers van het symposium een goede gelegenheid om in korte tijd een beeld te krijgen van het veelzijdige (HTA-)onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. De NVTAG MTA prijs is opgezet voor de verdere ontwikkeling van onderzoeksmethoden in MTA/HTA. Deelnemers hebben in het voorafgaande jaar (dit keer nog voor het jaar 2015) onderzoek gepubliceerd dat op originele wijze hieraan bijdraagt. De genomineerden van de prijs kregen in de ochtend tijd om hun onderzoek te pitchen, waarna via een publieksstemming bepaald werd wie de winnaar van de prijs in 2015 zou worden. Dit jaar heeft Hedwig Blommestein de prijs in ontvangst genomen – een cheque ter waarde van 1.000 Euro, met dank aan onze sponsor Pharmerit. Het was een boeiende dag met onderwerpen als (HPV) vaccinatie, hepatitis C medicijnen, social media en kwaliteit van leven, real-world data, en tijd tot vergoedingsbesluiten in Europa. Het gehele programma is hier te vinden.

Lustrumsymposium “Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties”

26 november 2015 – Programma Lustrumsymposium NVTAG In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de diagnostiek en behandeling van vele ziekten. De levensverwachting van patiënten is hierdoor toegenomen. Zowel de ontwikkeling als het gebruik van nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen is meestal relatief duur. Verder is herhaaldelijk gesignaleerd dat nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden niet bij alle patiënten worden toegepast. Vaak ontbreekt echter de kennis over de daadwerkelijke toepassing. Het is dan ook belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over de diagnostiek, inzet en de uitvoering van behandelingen en van de uiteindelijke resultaten in de vorm van overleving, kwaliteit van leven en kosten. ‘Real world data’ en in het bijzonder patiëntenregistraties worden hierbij vaak als ‘Holy Grail’ gezien. Door middel van dergelijke registraties kan het gebruik en de effectiviteit van nieuwe behandelingen in de hele populatie worden gemonitord en vergeleken. Op deze manier krijgen we inzicht in het daadwerkelijk gebruik van de nieuwe behandeling, de kwaliteit van de geleverde zorg, kunnen we wel- en niet-gebruik vergelijken, kunnen we dat terugkoppelen naar artsen en ziekenhuizen, en weten we wat de impact is van nieuwe behandelingen op de zorguitgaven en de prijs-/kwaliteitverhouding in de zorg. Patiëntenregistraties lijken hierdoor een belangrijke tool voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg. De vraag is echter of we deze al optimaal gebruiken Vragen die opkomen zijn onder andere: Wat kunnen er nu al mee, wat zouden we er mee willen kunnen, welk resultaat mogen we er in de praktijk van verwachten, kunnen we met praktijkgegevens sturen op patiëntenuitkomsten en hoe zit het met de koudwatervrees van veel partijen? Ook doet de vraag zich voor of deze registraties wel tegemoetkomen aan de wensen van de verschillende betrokkenen. Verder moeten aan het analyseren van de gegevens ook hoge eisen gesteld worden. Dit brengt vele methodologische uitdagingen met zich mee. Worden deze adequaat tegemoet getreden? Dit zijn vragen die alle relevant zijn om zoveel mogelijk in aanmerking komende patiënten te voorzien van zorg met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Op deze middag werden deze vragen door diverse stakeholders vanuit hun eigen expertise en ervaring belicht, waarna een gedebatteerd werd over de toekomst van patiëntenregistraties en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Zomersymposium

Op donderdagmiddag 2 juli 2015 organiseerde de NVTAG in Utrecht een zomersymposium waarbij de NVTAG leden zelf de inbreng verzorgden. We wilden onze leden een platform bieden om hun voorgenomen, lopend of afgesloten onderzoek te presenteren aan collega’s die met soortgelijk onderzoek bezig zijn. Dit symposium was de eerste activiteit van de recent opgerichte NVTAG werkgroep onderzoek. Programma zomersymposium 

Eerdere Symposia

2013 Symposium:“Richtlijnen richting effectieve en doelmatige zorg.” 2010 Workshop Karl Claxton 2009 The appraisal process, work in progress – Diemen 2008 De opleiding van HTA onderzoekers. Waartoe leidt dat op? – Utrecht Programma De validiteit van de QALY – Bilthoven 2007 Juridische kaders van HTA – Rotterdam Programma 2006 Economische aspecten van richtlijnen en richtlijntoepassing (in samenwerking met CBO en ZonMw) – Utrecht Kosteneffectiviteit van Preventie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag 2005 Geneesmiddelen – Een (inter) national perspectief – Nijmegen Programma Jubilieumsymposium – Maastricht Programma 2004 Quality, Utility and Policy (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma Doelmatiger gezondheidszorg: kleine projecten, grote verbetering – Amsterdam Programma 2003 HTA methodologie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma MAAR ZÓ HEB IK HET NIET GEZEGD! – Amsterdam Programma 2002 Naar een doelmatig en toegankelijk hulpmiddelenbeleid: hoortoestellen als een voorbeeld – Maastricht ICT: wordt de zorg er beter van? – Groningen Programma 2001 HTA en volksgezondheid: vaccinatie, screening en prevent – Bilthoven Programma

Participatory Value Evaluation (PVE) | Niek Mouter

2 december 2020 | webinar

Participatory Value Evaluation (PVE) is a new stated preference method for the health economy that reflects the preferences of citizens for spending public funds by allowing them to choose between different policy options within a certain budget. In order to find out citizens’ preferences, participants join an online experiment in which a number of possible policy options including the attributes and effects of the options are given. A well-known example of a stated preference method is the Discrete Choice Experiment (DCE). Both methods assume that welfare effects of policies can be derived from hypothetical choices (stated preference) that people make. In the DCE, people base their choices mainly on their private resources, such as their net income. This is also referred to as the private “willingness to pay approach”, or “consumer approach”. However, willingness to pay may not be the most appropriate approach for valuing governmental policy, because trade-offs that individuals make between private resources and private goods may differ from the way the same individuals feel that the government should make trade-offs between public resources and public goods (on their behalf). The use of the PVE method can address this problem.

Slides of the presentation can be found here as well as a short video about the PVE corona research (in Dutch). Finally, more information (in Dutch) can be found on this website: www.tudelft.nl/pve and https://kosteneffectiviteitvanpreventie.nl/participatieve-waarde-evaluatie-vaststellen-van-voorkeuren-van-burgers-voor-projecten-van-overheid.

 

VGE/NVTAG Symposium “De vele dimensies van gezondheid”

Over verder kijken dan je uitkomstmaat lang is.

10 september 2020 | online symposium

Donderdag 10 september 2020 vond het online NVTAG/VGE Symposium “De vele dimensies van gezondheid” plaats. Onderwerp was verder kijken dan je uitkomstmaat (lees: de QALY) lang is. Een belangrijk onderwerp, want hoewel de QALY in veel situaties voldoende houvast biedt, wringt deze algemene uitkomstmaat in andere situaties. Symposiumvoorzitter Maureen Rutten (EUR) opende de bijeenkomst, waarna de bestuursvoorzitters van de VGE (Richard van Kleef) en de NVTAG (Judith Bosmans) de deelnemers verwelkomden. Fijn om weer bij elkaar te zijn. Lees verder>>

 

Symposium: “Zeker (on)zeker”

Woensdag 26 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Presentaties

• Erik Koffijberg, associate professor Health Economics, Universiteit Twente
Value of Information Analyses: a minimalist approach
Presentatie Erik Koffijbert
• Manuela Joore, professor HTA, Universiteit van Maastricht
Value of Information Analyses
Presentatie Manuela Joore
• Marjolijn van Keep, Country Head, BresMed
Onzekerheid in modellering CAR-T cells
Presentatie Marjolijn van Keep
• Hedi Schelleman, PhD 2de secretaris Advezo, Zorginstituut Nederland.
(On)zekerheid bij de subsidieregeling veelbelovende zorg
• Gertruud Haitsma, Sr Manager Market Access & Policy CEMEA, Alnylam
Uncertainty in the development of Orphan drugs
Presentatie Gertruud Haitsma

NVTAG en ZIN symposium: “Verdringing in de zorg”

Symposium ‘Verdringing in de zorg’
Donderdag 21 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Het vraagstuk van verdringing in de zorg is een zeer treffend voorbeeld van hoe maatschappelijke vraagstukken en HTA onderzoek hand in hand gaan. Vanuit de samenleving is er een vraag hoe middelen rechtvaardig kunnen worden verdeeld. Onderzoek laat zien wat er in de praktijk gebeurt wanneer er (te) veel geld wordt uitgegeven aan nieuwe dure zorg waar relatief weinig gezondheidswinst tegenover staat.
Beleidsmakers kunnen op basis van deze informatie bewuster kiezen welke zorg wel moet worden vergoed en welke niet. Daarnaast kunnen de beleidsmakers de informatie gebruiken om aan burgers uit te leggen waarom de keuzes worden gemaakt.
Tijdens dit symposium wordt u onder leiding van dagvoorzitter rof. dr. Gert Jan van der Wilt geïnformeerd over recent onderzoek gedaan door. Eddy Adang, dr. Wija Oortwijn en dr. Pieter van Baal. Luister naar bijdragen van prof. dr. Patrick Jeurissen, Jacqueline Zwaap en prof. dr. Romke van der Veen en discussieer mee met het panel.

Programma

12.00 uur: Ontvangst met lunch
12.30 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter prof. dr. Gert Jan van der Wilt (Radboudumc)

Verdringing in de Nederlandse zorg: aanleiding voor onderzoek
12.40 uur: In zijn rol als pakketbeheerder beoogt het Zorginstituut collectief opgebrachte premiegelden zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. De Adviescommissie Pakket (ACP) speelt hierbij een belangrijke rol omdat zij in openbaarheid invulling geeft aan dit rechtvaardigheidsstreven bij de bespreking van concrete pakketvraagstukken. Welke rol speelt verdringing in dit debat en wat is de aanleiding van dit onderzoek geweest?
Angèl Link, MS (ZIN; plaatsvervangend secretaris ACP)
Slides Angèl Link

Kwantitatief onderzoek naar verdringing in de Nederlandse ziekenhuiszorg
12.55 uur: Kwantitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. Wat zijn de marginale baten van ziekenhuiszorg? Welke ziekenhuiszorg maakt de grootste kans verdrongen te worden bij opname van nieuwe dure zorg in het pakket? Wat betekent dit voor pakketbeheer?
dr. Eddy Adang (Radboudumc)
Slides Eddy Adang
13.25 uur: Kwantitatief onderzoek naar Nederlandse cardiovasculaire ziekenhuiszorg. Tijd voor nieuwe referentiewaarden?
dr. Pieter van Baal (Erasmus universiteit)
Slides Pieter van Baal
13.55 uur: Pauze

Kwalitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg
14.25 uur: Hoe manifesteert verdringing zich in de praktijk? Welke effecten zijn er op de patiëntenzorg? Hoe worden keuzes gemaakt en door wie?
dr. Wija Oortwijn (Ecorys)
Slides Wija Oortwijn

Verdringing: reflectie vanuit verschillende perspectieven
14.55 uur: Perspectief overheid:
Welke rol spelen kosteneffectiviteit en het concept “verdringing” bij het streven naar betaalbare zorg in Nederland?
prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc/Ministerie van VWS)
Slides Patrick Jeurissen
15.15 uur: Perspectief burger:
Wat leert het BurgerForum over de rol van “verdringing” voor burgers?
Prof. dr. Rob Baltussen (Radboudumc/Burgerforum)
Slides Rob Baltussen
15.35 uur: Perspectief Farmacie:
Hoe kijken farmaceutische bedrijven naar verdringing?
dr. Caroline van der Meijden (AstraZeneca)
Slides Caroline van der Meijden
15.55 uur: Perspectief ACP:
Wat gaat de ACP doen met de resultaten van het verdringingsonderzoek?
prof. dr. Jan van Busschbach (ACP)
Slides Jan van Busschbach
16.15 uur: Discussie met sprekers en publiek o.l.v. dagvoorzitter

16.50 uur: Afsluiting en borrel

Najaar symposium “HTA methodologie”

Op donderdag 30 november 2017 zal het jaarlijkse najaar symposium van de NVTAG plaatsvinden, met als thema HTA-methodologie. Nederland neemt momenteel internationaal een goede positie in als het gaat om HTA-methodologieontwikkeling. Doel van het symposium, dat we samen met ZonMw organiseren, is om binnen de brede HTA gemeenschap en de gebruikers / praktijk te verkennen welke HTA methodologie onderwerpen/vragen momenteel nog onbeantwoord zijn, wat de relevantie hiervan is voor HTA-gerelateerde besluitvorming, wat hiervoor nodig is, en hoe we deze thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij belangrijke (financierende) partijen zoals ZIN en VWS.

Tijdens deze dag zullen we tevens de NVTAG MTA-prijs 2016 uitreiken. Meer informatie volgt, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit”

Dinsdagmiddag 11 april 2017 organiseerden de VGE en NVTAG een symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit: keerzijden van dezelfde euro?” in het LUMC. Value Based Health Care (VBHC) draait om het verhogen van de waarde van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten. Dit revolutionaire concept is de laatste jaren opgepakt door veel zorgverlenende organisaties in Nederland, maar wat houdt het nu precies in? Is dit concept alleen voor zorgverleners interessant of ook voor (gezondheids)economen, HTA onderzoekers en beleidsmakers? En wat zijn de raakvlakken tussen VBHC en de ons bekendere technieken zoals kosteneffectiviteitanalyses? Tijdens dit symposium zijn door verschillende sprekers zowel de theorie als de praktijk van VBHC toegelicht. Klik hier voor het volledige programma.

Abstractsymposium en NVTAG MTA prijsuitreiking

Op donderdag 16 februari 2017 vond het abstractsymposium en de NVTAG MTA prijsuitreiking plaats te Utrecht. Het abstract symposium bood de mogelijkheid aan jonge onderzoekers om hun onderzoek te presenteren. Onderzoekers konden zo hun werk onder de aandacht brengen en waardevolle feedback te krijgen. Daarnaast was het voor de bezoekers van het symposium een goede gelegenheid om in korte tijd een beeld te krijgen van het veelzijdige (HTA-)onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. De NVTAG MTA prijs is opgezet voor de verdere ontwikkeling van onderzoeksmethoden in MTA/HTA. Deelnemers hebben in het voorafgaande jaar (dit keer nog voor het jaar 2015) onderzoek gepubliceerd dat op originele wijze hieraan bijdraagt. De genomineerden van de prijs kregen in de ochtend tijd om hun onderzoek te pitchen, waarna via een publieksstemming bepaald werd wie de winnaar van de prijs in 2015 zou worden. Dit jaar heeft Hedwig Blommestein de prijs in ontvangst genomen – een cheque ter waarde van 1.000 Euro, met dank aan onze sponsor Pharmerit. Het was een boeiende dag met onderwerpen als (HPV) vaccinatie, hepatitis C medicijnen, social media en kwaliteit van leven, real-world data, en tijd tot vergoedingsbesluiten in Europa. Het gehele programma is hier te vinden.

Lustrumsymposium “Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties”

26 november 2015 – Programma Lustrumsymposium NVTAG In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de diagnostiek en behandeling van vele ziekten. De levensverwachting van patiënten is hierdoor toegenomen. Zowel de ontwikkeling als het gebruik van nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen is meestal relatief duur. Verder is herhaaldelijk gesignaleerd dat nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden niet bij alle patiënten worden toegepast. Vaak ontbreekt echter de kennis over de daadwerkelijke toepassing. Het is dan ook belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over de diagnostiek, inzet en de uitvoering van behandelingen en van de uiteindelijke resultaten in de vorm van overleving, kwaliteit van leven en kosten. ‘Real world data’ en in het bijzonder patiëntenregistraties worden hierbij vaak als ‘Holy Grail’ gezien. Door middel van dergelijke registraties kan het gebruik en de effectiviteit van nieuwe behandelingen in de hele populatie worden gemonitord en vergeleken. Op deze manier krijgen we inzicht in het daadwerkelijk gebruik van de nieuwe behandeling, de kwaliteit van de geleverde zorg, kunnen we wel- en niet-gebruik vergelijken, kunnen we dat terugkoppelen naar artsen en ziekenhuizen, en weten we wat de impact is van nieuwe behandelingen op de zorguitgaven en de prijs-/kwaliteitverhouding in de zorg. Patiëntenregistraties lijken hierdoor een belangrijke tool voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg. De vraag is echter of we deze al optimaal gebruiken Vragen die opkomen zijn onder andere: Wat kunnen er nu al mee, wat zouden we er mee willen kunnen, welk resultaat mogen we er in de praktijk van verwachten, kunnen we met praktijkgegevens sturen op patiëntenuitkomsten en hoe zit het met de koudwatervrees van veel partijen? Ook doet de vraag zich voor of deze registraties wel tegemoetkomen aan de wensen van de verschillende betrokkenen. Verder moeten aan het analyseren van de gegevens ook hoge eisen gesteld worden. Dit brengt vele methodologische uitdagingen met zich mee. Worden deze adequaat tegemoet getreden? Dit zijn vragen die alle relevant zijn om zoveel mogelijk in aanmerking komende patiënten te voorzien van zorg met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Op deze middag werden deze vragen door diverse stakeholders vanuit hun eigen expertise en ervaring belicht, waarna een gedebatteerd werd over de toekomst van patiëntenregistraties en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Zomersymposium

Op donderdagmiddag 2 juli 2015 organiseerde de NVTAG in Utrecht een zomersymposium waarbij de NVTAG leden zelf de inbreng verzorgden. We wilden onze leden een platform bieden om hun voorgenomen, lopend of afgesloten onderzoek te presenteren aan collega’s die met soortgelijk onderzoek bezig zijn. Dit symposium was de eerste activiteit van de recent opgerichte NVTAG werkgroep onderzoek. Programma zomersymposium 

Eerdere Symposia

2013 Symposium:“Richtlijnen richting effectieve en doelmatige zorg.” 2010 Workshop Karl Claxton 2009 The appraisal process, work in progress – Diemen 2008 De opleiding van HTA onderzoekers. Waartoe leidt dat op? – Utrecht Programma De validiteit van de QALY – Bilthoven 2007 Juridische kaders van HTA – Rotterdam Programma 2006 Economische aspecten van richtlijnen en richtlijntoepassing (in samenwerking met CBO en ZonMw) – Utrecht Kosteneffectiviteit van Preventie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag 2005 Geneesmiddelen – Een (inter) national perspectief – Nijmegen Programma Jubilieumsymposium – Maastricht Programma 2004 Quality, Utility and Policy (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma Doelmatiger gezondheidszorg: kleine projecten, grote verbetering – Amsterdam Programma 2003 HTA methodologie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma MAAR ZÓ HEB IK HET NIET GEZEGD! – Amsterdam Programma 2002 Naar een doelmatig en toegankelijk hulpmiddelenbeleid: hoortoestellen als een voorbeeld – Maastricht ICT: wordt de zorg er beter van? – Groningen Programma 2001 HTA en volksgezondheid: vaccinatie, screening en prevent – Bilthoven Programma