De officiële definities van HTA zijn:

HTA is een multidisciplinaire vorm van beleidsanalyse die de medische, sociale, ethische en economische implicaties bestudeert van ontwikkeling, verspreiding en gebruik van medische technologie (definitie HTAi1).
HTA behelst een systematische evaluatie van eigenschappen en effecten van medische technologie, zich richtend op zowel de directe en bedoelde als op de indirecte en onbedoelde effecten van deze technologie, met als doel om te komen tot geïnformeerde en gedegen besluitvorming (definitie INAHTA2).

1 http://www.htai.org/about-htai/what-is-htai.html (17 december 2014).
2 http://www.inahta.org/ (17 december 2014).

Wat is HTA

Als een patiënt in Nederland zorg krijgt, dan is het van belang dat deze veilig en effectief is, voldoet aan de behoeften van de patiënt en doelmatig is (‘waar voor het geld’). ‘Health Technology Assessment’ (HTA) kan een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag of hiervan sprake is. Het doel van HTA is dan ook om tot de beste keuzes te komen en de grootste waarde te creëren in de zorg.

Kort gezegd komen bij HTA evaluaties van de kosten, effecten, epidemiologie, organisatie van zorg en juridische, ethische en sociale implicaties van beleid samen. De overheid past HTA grotendeels toe bij vergoedingsbeslissingen en het wordt in beperkte mate ook in ziekenhuizen gehanteerd bij keuzes in de zorg en door wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van richtlijnen.

De term technologie kan verwarring scheppen alsof dit alleen medische technologie betreft. Echter, deze term is een koepelbegrip en op alles wat met gezondheidzorg te maken kan HTA worden toegepast (bijvoorbeeld preventie, diagnostiek, geneesmiddelen, medische apparatuur, behandelmethoden, en organisatorische interventies).

HTA wordt internationaal onder andere toegepast bij de volgend organisaties:

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)

Centre for Review and Dissemination (University of York)

National Institute for Health Research (NIHR, NHS)

Cochrane Library

healtheconomics.com

Health Technology Assessment International (HTAi)

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomer Research (ISPOR)

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Netting the Evidence

Society for Medical Decision Making