Welkom op de NVTAG site! De missie van NVTAG is het verbeteren van de prioritering, uitvoering, toepassing en implementatie van (resultaten van) evaluaties van medische technologieën in de Nederlandse gezondheidszorg en volksgezondheid. Daarnaast richt NVTAG zich op de ontwikkeling van methodologie en onderwijs.

Als lid heb je de mogelijkheid om in de voorste gelederen van deze belangrijke missie te staan. Je blijft via onze nieuwsbrief op de hoogte van de Nederlandse HTA-ontwikkelingen, kunt gratis deelnemen aan symposia en netwerkevenementen en bent in staat om te groeien en een netwerk op te bouwen binnen dit vakgebied. Je kunt individueel lid worden of je kunt je samen met je collega’s aansluiten.

As a member, you have the opportunity to be on the front seat of this important mission. You will remain up to date on Dutch HTA developments by our newsletter, can attend symposia and networking events for free, and are able to grow and build a network within this field. You can either become an individual member or join collectively together with your colleagues.

Lid worden?

Voordelen van lidmaatschap zijn:

– Toegang (evt. met korting) tot symposia, cursussen, en indien jonger dan 36 jaar jong-NVTAG bijeenkomsten.

– Ontvangst van het nieuwsblad.

– Dankzij lidmaatschap blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op HTA gebied binnen Nederland.

– De mogelijkheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen met anderen binnen de HTA.

– De mogelijkheid om actief deel te nemen aan werkgroepen van de NVTAG

Als je het inschrijfformulier invult, dan wordt je automatisch lid van de NVTAG. Om de activiteiten mogelijk te maken vragen we een beperkte jaarlijkse contributie. Deze bedraagt per kalenderjaar:

– € 50 voor individuele leden

– € 20 voor studenten, AIO’s & OIO’s, en gepensioneerden

– Voor collectieve leden: € 200, plus € 20 per persoon.

Voor een collectief lidmaatschap, graag contact opnemen via het contactformulier wat je vindt onder het kopje “contact” rechtsboven op deze pagina.