Nederlandse instellingen en groepen die met HTA werken zijn onder andere:
Abbvie
Academisch Ziekenhuis Maastricht Afd. KEMTA
Asc Academics

AstraZeneca
Erasmus MC
Lumanity
GlaxoSmithKline
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Julius Centrum – UMC Utrecht
Federatie Medisch Specialisten
Health Services Research
Klinische Fysica
Medische Besliskunde LUMC
 University of Groningen (rug.nl)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Radboud UMC
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Universiteit Twente
VUmc.com – EMGO
ZonMW Doelmatigheidsonderzoek
Zorginstituut Nederland

Op deze pagina wordt interessant onderzoek uit Nederland belicht.

Europees Netwerk voor Health Technology Assessment – EUnetHTA

Sinds juni 2016 is Zorginstituut Nederland de coördinator van het EUnetHTA project: de derde joint action toegekend door de Europese Commissie. Met een geschiedenis van ondertussen 10 jaar werken meer dan 75 partners samen aan de toekomst van Health Technology Assessment (HTA), door het aanmoedigen van efficiënt gebruik van benodigde middelen voor HTA processen. EUnetHTA was in eerste instantie opgezet om de wetenschappelijke samenwerking en het gebruik van methodes voor HTA in Europa te versterken. Op basis van deze resultaten zijn de Europese landen gestart om samen betrouwbare, tijdige, transparante en overdraagbare informatie te produceren, om op deze wijze de besluitvorming betreffende gezondheidszorgtechnologieën te ondersteunen. Tot op heden zijn er al 20 succesvolle gezamenlijke beoordelingen gedaan, op het gebied van geneesmiddelen en andere vormen van zorg EUnetHTA streeft er naar dat aan het einde van het project, in 2020, een duurzaam netwerk van Europese samenwerking betreffende HTA is geïmplementeerd. Om dit te bewerkstelligen ligt de focus in dit project nu op het vergroten van de productie van gezamenlijke HTA beoordelingen en daarbij ook het gebruik van deze beoordelingen op nationaal niveau.

institute for Medical Technology Assessment (iMTA)

Since its foundation in 1988, the institute for Medical Technology Assessment (iMTA) has played a key role in HTA research in the Netherlands, in Europe and worldwide. iMTA offers expertise in economic evaluation, cost analysis, and outcomes research and is dedicated to the use of cost-effectiveness information in healthcare decision making. Its staff consists of about 40 scientists from different disciplines, including economics, econometrics, medicine, psychology, epidemiology, mathematics and pharmacy. iMTA is an early advocate of the societal perspective, played an important role in key developments in health economics such as the introduction of the friction-cost methodCEAC’s, inclusion of indirect medical costs in life years gained, value of information analysis and the development of the Dutch tariff for EQ-5D-5L.

Het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) speelt sinds 1988 een belangrijke rol in HTA onderzoek binnen en buiten Europa. iMTA doet onderzoek naar kosten-effectiviteit van geneesmiddelen en medische interventie. Daarnaast is iMTA gecommitteerd aan zorgvuldig gebruik van kosten-effectiviteitsgegevens bij pakketbeheer en richtlijnontwikkeling. iMTA heeft ongeveer 40 onderzoekers in dienst die samen een multidisciplinair team vormen bestaande uit economen, artsen, psychologen, epidemiologen, wiskundigen en econometristen. iMTA maakt zich al jaren hard voor het hanteren van het maatschappelijk perspectief. Ook speelde het instituut een belangrijke rol in de gezondheidseconomie door de introductie van de frictiekostenmethode ,CEAC’s, meenemen van indirecte medische kosten in gewonnen levensjaren, value of information analysis en het Nederlandse tarief van de EQ-5D-5L.

Logo AdViSHE - subtitle

Gestructureerd rapporteren van modelvalidatie.

Pepijn Vemer, Isaac Corro Ramos, George van Voorn, Maiwenn Al en Talitha Feenstra, en de AdViSHE study group hebben een tool ontwikkeld, waarmee modelbouwers kunnen rapporteren over modelvalidatie. AdViSHE (Assessment of the Validation Status of Health-Economic decision models)bestaat uit 13 vragen, verdeeld over alle aspecten van modelvalidatie: het conceptuele model, de inputdata, de software en de uitkomsten.

Met een, door modelbouwers, ingevulde versie kunnen modelgebruikers zelf hun oordeel bepalen over de validatiestatus van het model. Dit is handig bij bijvoorbeeld vergoedingsdossiers, maar ook bij de disseminatie van een model, bijvoorbeeld in een paper of op congressen, eventueel in een verkorte, checklist vorm. Hij kan daarnaast gebruikt worden tijdens het bouwen van een model.

“AdViSHE: A validation-assessment tool of health-economic models for decision makers and model users” P. Vemer, I. Corro Ramos, G.A.K. van Voorn, M.J. Al, T.L. Feenstra, and the AdViSHE study group. Accepted for publication in PharmacoEconomics.