De NVTAG organiseert regelmatig symposia. Op deze pagina is informatie over zowel afgelopen, als aankomende symposia te vinden.

Najaar symposium “HTA methodologie”

Op donderdag 30 november 2017 zal het jaarlijkse najaar symposium van de NVTAG plaatsvinden, met als thema HTA-methodologie. Nederland neemt momenteel internationaal een goede positie in als het gaat om HTA-methodologieontwikkeling. Doel van het symposium, dat we samen met ZonMw organiseren, is om binnen de brede HTA gemeenschap en de gebruikers / praktijk te verkennen welke HTA methodologie onderwerpen/vragen momenteel nog onbeantwoord zijn, wat de relevantie hiervan is voor HTA-gerelateerde besluitvorming, wat hiervoor nodig is, en hoe we deze thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij belangrijke (financierende) partijen zoals ZIN en VWS.

Tijdens deze dag zullen we tevens de NVTAG MTA-prijs 2016 uitreiken. Meer informatie volgt, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit”

Dinsdagmiddag 11 april 2017 organiseerden de VGE en NVTAG een symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit: keerzijden van dezelfde euro?” in het LUMC. Value Based Health Care (VBHC) draait om het verhogen van de waarde van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten. Dit revolutionaire concept is de laatste jaren opgepakt door veel zorgverlenende organisaties in Nederland, maar wat houdt het nu precies in? Is dit concept alleen voor zorgverleners interessant of ook voor (gezondheids)economen, HTA onderzoekers en beleidsmakers? En wat zijn de raakvlakken tussen VBHC en de ons bekendere technieken zoals kosteneffectiviteitanalyses? Tijdens dit symposium zijn door verschillende sprekers zowel de theorie als de praktijk van VBHC toegelicht. Klik hier voor het volledige programma.

Abstractsymposium en NVTAG MTA prijsuitreiking

Op donderdag 16 februari 2017 vond het abstractsymposium en de NVTAG MTA prijsuitreiking plaats te Utrecht. Het abstract symposium bood de mogelijkheid aan jonge onderzoekers om hun onderzoek te presenteren. Onderzoekers konden zo hun werk onder de aandacht brengen en waardevolle feedback te krijgen. Daarnaast was het voor de bezoekers van het symposium een goede gelegenheid om in korte tijd een beeld te krijgen van het veelzijdige (HTA-)onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. De NVTAG MTA prijs is opgezet voor de verdere ontwikkeling van onderzoeksmethoden in MTA/HTA. Deelnemers hebben in het voorafgaande jaar (dit keer nog voor het jaar 2015) onderzoek gepubliceerd dat op originele wijze hieraan bijdraagt. De genomineerden van de prijs kregen in de ochtend tijd om hun onderzoek te pitchen, waarna via een publieksstemming bepaald werd wie de winnaar van de prijs in 2015 zou worden. Dit jaar heeft Hedwig Blommestein de prijs in ontvangst genomen – een cheque ter waarde van 1.000 Euro, met dank aan onze sponsor Pharmerit. Het was een boeiende dag met onderwerpen als (HPV) vaccinatie, hepatitis C medicijnen, social media en kwaliteit van leven, real-world data, en tijd tot vergoedingsbesluiten in Europa. Het gehele programma is hier te vinden.

Lustrumsymposium “Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties”

26 november 2015 – Programma Lustrumsymposium NVTAG In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de diagnostiek en behandeling van vele ziekten. De levensverwachting van patiënten is hierdoor toegenomen. Zowel de ontwikkeling als het gebruik van nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen is meestal relatief duur. Verder is herhaaldelijk gesignaleerd dat nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden niet bij alle patiënten worden toegepast. Vaak ontbreekt echter de kennis over de daadwerkelijke toepassing. Het is dan ook belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over de diagnostiek, inzet en de uitvoering van behandelingen en van de uiteindelijke resultaten in de vorm van overleving, kwaliteit van leven en kosten. ‘Real world data’ en in het bijzonder patiëntenregistraties worden hierbij vaak als ‘Holy Grail’ gezien. Door middel van dergelijke registraties kan het gebruik en de effectiviteit van nieuwe behandelingen in de hele populatie worden gemonitord en vergeleken. Op deze manier krijgen we inzicht in het daadwerkelijk gebruik van de nieuwe behandeling, de kwaliteit van de geleverde zorg, kunnen we wel- en niet-gebruik vergelijken, kunnen we dat terugkoppelen naar artsen en ziekenhuizen, en weten we wat de impact is van nieuwe behandelingen op de zorguitgaven en de prijs-/kwaliteitverhouding in de zorg. Patiëntenregistraties lijken hierdoor een belangrijke tool voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg. De vraag is echter of we deze al optimaal gebruiken Vragen die opkomen zijn onder andere: Wat kunnen er nu al mee, wat zouden we er mee willen kunnen, welk resultaat mogen we er in de praktijk van verwachten, kunnen we met praktijkgegevens sturen op patiëntenuitkomsten en hoe zit het met de koudwatervrees van veel partijen? Ook doet de vraag zich voor of deze registraties wel tegemoetkomen aan de wensen van de verschillende betrokkenen. Verder moeten aan het analyseren van de gegevens ook hoge eisen gesteld worden. Dit brengt vele methodologische uitdagingen met zich mee. Worden deze adequaat tegemoet getreden? Dit zijn vragen die alle relevant zijn om zoveel mogelijk in aanmerking komende patiënten te voorzien van zorg met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Op deze middag werden deze vragen door diverse stakeholders vanuit hun eigen expertise en ervaring belicht, waarna een gedebatteerd werd over de toekomst van patiëntenregistraties en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Zomersymposium

Op donderdagmiddag 2 juli 2015 organiseerde de NVTAG in Utrecht een zomersymposium waarbij de NVTAG leden zelf de inbreng verzorgden. We wilden onze leden een platform bieden om hun voorgenomen, lopend of afgesloten onderzoek te presenteren aan collega’s die met soortgelijk onderzoek bezig zijn. Dit symposium was de eerste activiteit van de recent opgerichte NVTAG werkgroep onderzoek. Programma zomersymposium 

Eerdere Symposia

2013 Symposium:“Richtlijnen richting effectieve en doelmatige zorg.” 2010 Workshop Karl Claxton 2009 The appraisal process, work in progress – Diemen 2008 De opleiding van HTA onderzoekers. Waartoe leidt dat op? – Utrecht Programma De validiteit van de QALY – Bilthoven 2007 Juridische kaders van HTA – Rotterdam Programma 2006 Economische aspecten van richtlijnen en richtlijntoepassing (in samenwerking met CBO en ZonMw) – Utrecht Kosteneffectiviteit van Preventie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag 2005 Geneesmiddelen – Een (inter) national perspectief – Nijmegen Programma Jubilieumsymposium – Maastricht Programma 2004 Quality, Utility and Policy (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma Doelmatiger gezondheidszorg: kleine projecten, grote verbetering – Amsterdam Programma 2003 HTA methodologie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag Programma MAAR ZÓ HEB IK HET NIET GEZEGD! – Amsterdam Programma 2002 Naar een doelmatig en toegankelijk hulpmiddelenbeleid: hoortoestellen als een voorbeeld – Maastricht ICT: wordt de zorg er beter van? – Groningen Programma 2001 HTA en volksgezondheid: vaccinatie, screening en prevent – Bilthoven Programma