Flyer NVTAG

Wat is NVTAG

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG). De NVTAG is sinds 1995 het platform voor iedereen met interesse in de evaluatie van technologie in de gezondheidszorg.

De NVTAG stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van het evalueren van medische, maatschappelijke en economische gevolgen van het gebruik van technologieën in de gezondheidszorg om daarmee het optimaal toepassen van deze technologieën te bevorderen. De vereniging draagt bij aan de kwaliteit en de implementatie van zulk onderzoek.

Verder stelt de vereniging actuele onderwerpen aan de orde, zoals richtlijnen voor evaluatieonderzoek, subsidiëring van doelmatigheidsonderzoek en opleiding en registratie van onderzoekers.

De NVTAG realiseert deze doelstellingen door:

  • Wetenschappelijke symposia met presentaties van onderzoek en gedachtewisseling over actuele thema’s.
  • De nieuwsbrief ‘NVTAG news’ over nationale en internationale ontwikkelingen.
  • De jaarlijkse ‘NVTAG-prijs’ voor jonge, veelbelovende onderzoekers.
  • De jaarlijkse cursus methodologie door een prominente (buitenlandse) onderzoeker.
  • Een actieve rol in politieke discussies en bij overheidsbeleid met betrekking tot evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg.

Missie

De Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) stelt zich ten doel om de prioritering, uitvoering, toepassing en implementatie van (resultaten van) evaluaties van medische technologieën in de Nederlandse gezondheidszorg te bevorderen.

Daarnaast houdt de vereniging de ontwikkeling van methodologie en onderwijs op de agenda.
De NVTAG doet dit door onderzoek en onderwijs op het gebied van het evalueren van medische, maatschappelijke en economische gevolgen van het gebruik van technologieën in de gezondheidszorg te bevorderen. Verder stimuleert de vereniging de dialoog over actuele onderwerpen op haar werkterrein, zoals over richtlijnen voor evaluatieonderzoek, subsidiëring van doelmatigheidsonderzoek, discussies over methodologische ontwikkelingen en implementatie. De NVTAG draagt standpunten uit over onderwerpen op haar werkterrein om het maatschappelijk debat daarover te voeden. Onze ultieme missie is om bij te dragen aan een beter gebruik van technology assessment in de gezondheidszorg vanuit de overtuiging dat patiënten daardoor toegang hebben tot de vanuit maatschappelijk oogpunt meest doelmatige behandelingen en daarmee ziektelast verminderd wordt.

Visie

Het is in het belang van de doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg dat principes en uitkomsten health technology assessment (HTA) consequent en in volledige omvang worden toegepast bij beleid en besluitvorming.

Dat betekent dat alle ter zake doende deeldomeinen van HTA een rol spelen in beleidsvorming: van kosten tot effecten en met inachtneming van sociaal-maatschappelijke, ethische, juridische en organisatorische overwegingen. Hoewel HTA steeds meer zijn weg vindt naar beleid en besluitvorming in de Nederlandse gezondheidszorg is er nog ruimte voor verbetering. De NVTAG wil een motor zijn die de beweging naar verdere implementatie mogelijk maakt.

Doelstellingen

  • Gebruik van overwegingen uit HTA-onderzoek bij besluitvorming over alle typen preventieve, diagnostische en therapeutische interventies en zorg (care) in de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Hoogwaardig HTA-onderzoek en –onderwijs in Nederland en voortdurende ontwikkeling daarvan.
  • Integratie van HTA in beleidsmatige of politieke discussies over de Nederlandse zorg.
  • Begrip van HTA bij relevante stakeholders in de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Een toegenomen participatie van patiënten in de prioritering, uitvoering, beoordeling en implementatie van (resultaten van) HTA-onderzoek.

Bestuur

Judith Bosmans, Ph.D. (voorzitter)

Professor, Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Wilbert van den Hout, Ph.D. (penningmeester)

Gezondheidseconoom, Afdeling Kwaliteit van Zorg/Medische Besliskunde, Leids Universitair Medisch Centrum.

drs. Joost Enzing (lid)

Joost Enzing Ph.D. (secretaris)

Gezondheidseconoom, Zorginstituut Nederland.

Vivian Reckers-Droog, Ph.D. (lid)

Assistant Professor, Erasmus School of Health Policy & Management

Programme Director of MSc programme Health Economics, Policy & Law

Caroline van der Meijden, Ph.D. (lid)

Caroline van der Meijden, Ph.D. (lid)

Director Valence Consultancy

Maurice Driessen, Ph.D. (lid)

Director late stage Global Health Economics and Outcome Research bij Teva

Wendy Maas, BSc (lid)

Managing Director Axon Healthcare

Freek van Delft, Ph.D. (Jong NVTAG)

Postdoc, Universiteit Twente & Nederlands Kanker Instituut