FLyer NVTAG

Wat is NVTAG

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG). De NVTAG is sinds 1995 het platform voor iedereen met interesse in de evaluatie van technologie in de gezondheidszorg.

De NVTAG stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van het evalueren van medische, maatschappelijke en economische gevolgen van het gebruik van technologieën in de gezondheidszorg om daarmee het optimaal toepassen van deze technologieën te bevorderen. De vereniging draagt bij aan de kwaliteit en de implementatie van zulk onderzoek.

Verder stelt de vereniging actuele onderwerpen aan de orde, zoals richtlijnen voor evaluatieonderzoek, subsidiëring van doelmatigheidsonderzoek en opleiding en registratie van onderzoekers.

De NVTAG realiseert deze doelstellingen door:

• Wetenschappelijke symposia met presentaties van onderzoek en gedachtewisseling over actuele thema’s. • De nieuwsbrief ‘NVTAG news’ over nationale en internationale ontwikkelingen. • De jaarlijkse ‘NVTAG-prijs’ voor jonge, veelbelovende onderzoekers. • De jaarlijkse cursus methodologie door een prominente (buitenlandse) onderzoeker. • Een actieve rol in politieke discussies en bij overheidsbeleid met betrekking tot evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg.

Missie

De Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) stelt zich ten doel om de prioritering, uitvoering, toepassing en implementatie van (resultaten van) evaluaties van medische technologieën in de Nederlandse gezondheidszorg te bevorderen.

Daarnaast houdt de vereniging de ontwikkeling van methodologie en onderwijs op de agenda.
De NVTAG doet dit door onderzoek en onderwijs op het gebied van het evalueren van medische, maatschappelijke en economische gevolgen van het gebruik van technologieën in de gezondheidszorg te bevorderen. Verder stimuleert de vereniging de dialoog over actuele onderwerpen op haar werkterrein, zoals over richtlijnen voor evaluatieonderzoek, subsidiëring van doelmatigheidsonderzoek, discussies over methodologische ontwikkelingen en implementatie. De NVTAG draagt standpunten uit over onderwerpen op haar werkterrein om het maatschappelijk debat daarover te voeden. Onze ultieme missie is om bij te dragen aan een beter gebruik van technology assessment in de gezondheidszorg vanuit de overtuiging dat patiënten daardoor toegang hebben tot de vanuit maatschappelijk oogpunt meest doelmatige behandelingen en daarmee ziektelast verminderd wordt.

Visie

Het is in het belang van de doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg dat principes en uitkomsten health technology assessment (HTA) consequent en in volledige omvang worden toegepast bij beleid en besluitvorming.

Dat betekent dat alle ter zake doende deeldomeinen van HTA een rol spelen in beleidsvorming: van kosten tot effecten en met inachtneming van sociaal-maatschappelijke, ethische, juridische en organisatorische overwegingen. Hoewel HTA steeds meer zijn weg vindt naar beleid en besluitvorming in de Nederlandse gezondheidszorg is er nog ruimte voor verbetering. De NVTAG wil een motor zijn die de beweging naar verdere implementatie mogelijk maakt.

Doelstellingen

– Gebruik van overwegingen uit HTA-onderzoek bij besluitvorming over alle typen preventieve, diagnostische en therapeutische interventies en zorg (care) in de Nederlandse gezondheidszorg. – Hoogwaardig HTA-onderzoek en –onderwijs in Nederland en voortdurende ontwikkeling daarvan. – Integratie van HTA in beleidsmatige of politieke discussies over de Nederlandse zorg. – Begrip van HTA bij relevante stakeholders in de Nederlandse gezondheidszorg. – Een toegenomen participatie van patiënten in de prioritering, uitvoering, beoordeling en implementatie van (resultaten van) HTA-onderzoek.

Bestuur

Judit Bosmans, Ph.D. (voorzitter)

Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam. 

Wilbert van den Hout, Ph.D. (penningmeester)

Gezondheidseconoom, Afdeling Kwaliteit van Zorg/Medische Besliskunde, Leids Universitair Medisch Centrum.

drs. Joost Enzing (lid)

drs. Joost Enzing (secretaris)

Gezondheidseconoom, Zorginstituut Nederland.

Suzette Matthijse, Ph.D. (secretaris)

gezondheidseconoom, BresMed

Caroline van der Meijden, Ph.D. (lid)

Caroline van der Meijden, Ph.D. (lid)

Head Market Access, Policy, and Communication, Merck B.V.

Renske ten Ham, PharmD (lid)

PhD candidate, Division of Pharmacoepid. and Clin. Pharmacol. Utrecht University.

Anita Suijkerbuijk, (lid)

zorgonderzoeker bij het Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Werkgroepen

De NVTAG is vereniging voor en door de leden. Daarom heeft het bestuur een aantal werkgroepen ingesteld. De voorzitters van de werkgroepen zijn leden van het NVTAG-bestuur. Zij doen voor de uitvoering van de activiteiten een beroep op… jou! We hebben niet van te voren bepaald wat we precies gaan doen en hoe we dat gaan doen. Dat willen we namelijk doen met jullie.

Hieronder vind je een overzicht van de huidige werkgroepen. 

Onderwijs

Ondersteunen van HTA-onderwijs aan studenten en stakeholders. Daarnaast bijhouden van landelijke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het HTA-onderwijs.

Wilbert van den Hout

Jong-NVTAG

Netwerk voor jonge HTA-professionals met als doel onderlinge motivatie, van elkaar leren en ervaringen uitdelen.

Renske ten Ham

Onderzoek

Bijhouden en bevorderen van ontwikkelingen in de onderzoekswereld, inclusief ontwikkelingen in onderzoeksfinanciering en financieringsmogelijkheden en ontwikkelingen rondom methoden en technieken van onderzoek.

Leona Hakkaart-van Roijen en Ardine de Wit

Patiëntparticipatie in HTA

Bijdragen aan versterking van de rol van patiënten, patiëntvertegenwoordigers  en patiëntverenigingen bij prioritering, uitvoering en gebruik van HTA, met gebruikmaking van verschillende participatievormen.

Carmen Dirksen

Communicatie & actualiteiten

Bijhouden van actualiteiten in de zorg en relevante HTA-literatuur met als doel het bestuur en leden te informeren over onderwerpen die mogelijk een relevant aandachtspunt zijn voor de activiteiten van de NVTAG en/of waar de NVTAG een standpunt over zou moeten willen innemen.

Uitdragen/aankondigen/samenvatten van HTA-relevante actualiteiten en van activiteiten en standpunten van de NVTAG in het licht van de missie, visie en succesfactoren. Bijhouden van nieuwsbrief en website

Caroline van der Meijden

Werkgroepen kunnen worden opgeheven als blijkt dat er onvoldoende interesse vanuit de leden voor is. Werkgroepen kunnen permanent zijn of ad-hoc.