Jong-NVTAG

Jong-NVTAG is een sub-vereniging, speciaal voor de jongere leden van de NVTAG (tot 35 jaar). Met eigen thema’s die relevant én interessant zijn voor deze doelgroep. Het is het eerste initiatief op dit gebied in Nederland en heeft ongeveer 50 geïnteresseerden uit academie, industrie, overheid en andere organisaties.

Volgende activiteit: Alternatieven voor RCT’s, donderdag 5 oktober 2017

Op donderdagavond 5 oktober vindt onze volgende activiteit plaats, met als onderwerp ‘Alternatieven voor RCT’s’. We gaan deze avond onder andere kijken naar wanneer er sprake is van ‘passend bewijs’ bij het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Het programma is inmiddels bekend, en kan je hier vinden!

De praktische informatie:
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht
Datum: Donderdag 5 oktober 2017
Tijd: Inloop vanaf 19:00, start 19:30
Kosten: Leden: gratis Niet-leden: €10,-

De inschrijving is inmiddels gesloten.

Hieronder is meer informatie te vinden over de evenementen die reeds hebben plaatsgevonden.

BIA cursus

Donderdag 14 November 2016: BIA Cursus: Why the Hassle?

Op donderdag 14 november vond in Maastricht de Budget Impact Analysis (BIA) cursus plaats die door Jong-NVTAG in samenwerking met het ISPOR Student Chapter Maastricht was georganiseerd. Tijdens deze drukbezochte cursus werd ons onder het genot van een stuk Limburgse vlaai de beginselen van BIA bijgebracht door Mark Nuijten (a2m). Vervolgens mochten we zelf aan de slag met een casus, opgezet door Joost Enzing (Zorginstituut Nederland), waarin heel goed duidelijk werd wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van een BIA, en hoe veel impact aannames hebben op de uitkomsten van de analyse. De dag werd afgesloten met nog een korte presentatie door Mark Nuijten, gevolgd door een borrel waar al het geleerde nog eens goed kon worden doorgesproken. Wij kijken terug op een geslaagde dag en zien uit naar de volgende activiteit en wellicht verdere samenwerking met ISPOR Student Chapters.

Dure Geneesmiddelen

Donderdagavond 4 april 2016: Dure geneesmiddelen

Op donderdag 7 april vond het JongNVTAG event plaats over dure geneesmiddelen. Ongeveer een jaar na het allereerste JongNVTAG event werd deze avond weer gehouden in Café Otje in Utrecht.  Met de ongeveer 35 aanwezigen hebben we een heel interessante avond gehad, waarin de vergoedingssystematiek van dure geneesmiddelen vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Ilse Roubos (NZa), Maarten Loof (VGZ), Nynke Dragt (ZIN) en Huib Kooijman (VWS) gaven ons interessante inzichten over de problematiek rondom de vergoeding van deze geneesmiddelen. Naderhand was er tijdens de borrel nog genoeg gelegenheid tot discussie. Het was een geslaagde avond, wij kijken al uit naar het volgende evenement! De slides van de presentaties kunnen van deze website worden gedownload via de ‘enkel voor leden’ pagina. De inloggevens staan vermeld in de nieuwsbrief van 14 april 2016.

Masterclass Real-Life Data & HTA

Donderdag 26 november 2015: Masterclass Real Life Data & HTA

Op donderdag 26 november werd er voor de jong-NVTAG leden voorafgaand aan het NVTAG lustrumsymposium een masterclass georganiseerd, met als thema ‘Real Life Data & HTA’. Met de 20 aanwezigen hebben we onder leiding van Amr Makady en Rachel Kalf een interactieve ochtend gehad waarin het thema geïntroduceerd werd. Iedereen werd uitgedaagd na te denken over de (on)mogelijkheden van Real Life Data en over hoe social media zou kunnen worden ingezet om gezondheidsgegevens te verzamelen. Het was een leuke en geslaagd ochtend, waarna iedereen goed voorbereid aan het lustrumsymposium van de NVTAG “Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties” kon deelnemen.

Carrière in HTA

Donderdagavond 3 september 2015: Carrière in HTA

Donderdagavond 3 september vond het tweede evenement van jong-NVTAG plaats. Met een bezoekersaantal van 28 deelnemers en veel positieve feedback van de deelnemers kan dit event met recht een succes genoemd worden! Daarnaast gaf 81% van de bezoekers aan dit event aan te raden bij anderen.

De avond stond in het thema van ‘carrière in HTA’ en de sprekers Dr. Anke Hövels (Universiteit Utrecht), Dr. Michiel van der Linden (Zorginstituut Nederland), en Dr. Michel van Agthoven (Gilead Sciences) hebben verteld over hun ervaringen in het HTA werkveld, en de verschillen tussen deze werkvelden (industrie, academie en beleid).

Vervolgens werden twee prikkelende stellingen bediscussieerd in groepen en werden de resultaten vervolgens plenair besproken. Dit schepte een mooie gelegenheid tot discussie over de vraag of een PhD en/of brede ervaring (o.a. werkervaring in industrie, academie, zorginstituut) nodig is voor een mooie carrière in HTA. Uiteindelijk kwam er een levendige discussie op gang onder de deelnemers en was er genoeg gespreksstof om tijdens de afsluitende borrel verder over te praten. We kijken als werkgroep terug op een geslaagde avond – en kijken al uit naar ons volgende evenement op 26 november!

Introductiebijeenkomst

Donderdag 19 maart 2015: Introductiebijeenkomst

Op donderdagavond 19 maart heeft de allereerste bijeenkomst van de jong-NVTAG plaatsgevonden, in Utrecht. Wij zijn heel erg blij dat Bert Boer (Zorginstituut Nederland) hierbij zijn visie heeft gegeven over twee zeer relevante onderwerpen voor jonge HTA-ers. Verder is er uitgebreid de mogelijkheid geweest om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. Het was een mooie start. 

Wat is Jong-NVTAG

Een nieuw onderdeel van de NVTAG: Jong-NVTAG 

Sinds ISPOR 2014 is er een nieuw onderdeel van de vereniging bij gekomen: Jong-NVTAG. Dit is een sub-vereniging, speciaal voor de jongere leden van de NVTAG (tot 35 jaar). Met eigen thema’s die relevant én interessant zijn voor deze doelgroep. Het is het eerste initiatief op dit gebied in Nederland en heeft ongeveer 50 geïnteresseerden uit academie, industrie, overheid en andere organisaties. De start met deze sub-vereniging is gemaakt, nadat uit een vragenlijst onder deze geïnteresseerden naar voren kwam dat er behoefte was aan een platform zoals dit. Specifiek willen de jongeren elkaar ontmoeten, hun kennis rondom HTA verbreden, aandacht besteden aan carrière-vraagstukken en willen ze meer weten over policy in HTA. Dit sluit mooi aan bij een aantal van de doelstellingen van de NVTAG.