Jong-NVTAG

Jong-NVTAG is een sub-vereniging, speciaal voor de jongere leden van de NVTAG (tot 35 jaar). Met eigen thema’s die relevant én interessant zijn voor deze doelgroep. Het is het eerste initiatief op dit gebied in Nederland en heeft ongeveer 50 geïnteresseerden uit academie, industrie, overheid en andere organisaties.

Volgende activiteit: Carrieres in HTA en nieuwjaarsborrel 

Op 31 januari 2019 organiseert jong-NVTAG een carriere avond en een nieuwjaarsborrel in Utrecht.

Deze avond staat in het teken van verschillende mogelijkheden en carrierepaden in het HTA veld. Enkele bekende personen in het HTA veld zullen hun CV en carriere overwegingen delen met de deelnemers. Er zal een speeddate sessie volgen met afsluitend een borrel om te proosten op het nieuwe jaar.

De eerste spreker is bevestigd en is Wim Goettsch: Speciaal Adviseur HTA bij Zorginstituut Nederland, Directeur EUnetHTA JA3 en Associate professor bij de Universiteit Utrecht.

 De activiteit is kosteloos. Heb je je nog niet aangemeld voor deze interessante activiteit? Doe dit dan snel door een mailtje te sturen naar jongnvtag@gmail.com. Hopelijk tot dan!

 

Hieronder is meer informatie te vinden over de evenementen die reeds hebben plaatsgevonden.

Market Access-activiteit van Jong-NVTAG

Market Access Workshop

Afgelopen woensdag, 31 oktober 2018, was het zover: de Market Access activiteit van de Jong NVTAG in het Academiegebouw in Utrecht!

Na ontvangst met koekjes die op kunstzinnige wijze waren voorzien van het logo van de Universiteit Utrecht, mochten de deelnemers hun vragen stellen over market access van medicijnen. Deze vragen warden beantwoord door Caroline van der Meijden (Senior market access manager bij AstraZeneca) en Cécile van Steen (Market access consultant bij Pharmerit). Nadat de theorie wat betreft market access aan bod was gekomen aan de hand van vragen, gingen de deelnemers  in groepen aan de slag met een market access business case om de theorie direct in de praktijk te brengen.

Een van de cases ging over market access van een weesgeneesmiddel en de andere case had betrekking op  een geneesmiddel dat voldeed aan de criteria om in de sluis geplaatst te worden. Nadat de deelnemers de case hadden uitgewerkt, presenteerden ze hun bevindingen aan alle aanwezigen. We waren zeker onder de indruk van de gegeven presentaties!

De activiteit werd afgesloten met een gezellige borrel. We kijken terug op een leuke, interactieve en interessante activiteit!

Bijwonen Adviescommissie Pakket vergadering

Een kijkje in de keuken, ACP vergadering

Op vrijdag 5 oktober 2018 hebben we met een kleine afvaardiging van de Jong-NVTAG een vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) mogen bijwonen. De ACP geeft advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over voorgenomen beleid rondom onder andere de invulling van het basispakket. Op basis van dit advies worden rapporten opgesteld waarmee het Zorginstituut de minister van VWS adviseert.

Tijdens de vergadering werd onder andere gesproken over een pakketadvies voor een oncologisch geneesmiddel, over de monitor weesgeneesmiddelen 2018 en over de monopolie positie van fabrikanten op bestaande stoffen. Erg interessant om te kunnen horen wat de overwegingen zijn op basis waarvan de adviezen vervolgens worden opgesteld!

Na de vergadering hadden we de gelegenheid om tijdens een lunch met enkele leden van de commissie na te praten en hen vragen te stellen over de (rol van de) ACP. Het was leuk om op deze informele manier onze vragen te kunnen stellen  en het open gesprek dat vaak volgde op deze vragen.

We waren allemaal erg enthousiast over deze bijeenkomst en sluiten dan ook niet uit dat we nog een keer iets dergelijks zullen organiseren!

Alternatieven voor RCT's
Op donderdag 5 oktober vond de Jong-NVTAG bijeenkomst ‘Alternatieven voor RCT’s’ plaats. Het was een leerzame en interessante bijeenkomst met bijna 20 aanwezige jong-NVTAG’ers.

De avond begon met een introductie van Anne May (Julius Centrum, Universiteit Utrecht) op het onderwerp. Hierbij ging ze onder andere in op de vragen waarom de discussie over alternatieve onderzoeksdesigns speelt, en hoe je bij het opzetten van onderzoek hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Vervolgens gaf Desiree Welten (Zorginstituut Nederland) een toelichting op het proces waarmee Zorginstituut Nederland (ZIN) de kwaliteit van bewijs beoordeelt. Dit deed zij aan de hand van het rapport ‘Beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk’, met afsluitend enkele praktijkvoorbeelden die goed lieten zien wat de beoordeling van de ‘stand der wetenschap en praktijk’ soms lastig maakt. Angeli van der Zwaag  (Zorginstituut Nederland) sloot de avond af met een presentatie gericht op de langdurige zorg: in december 2016 is het rapport ‘Passend Onderzoek Effectiviteit Langdurige Zorg’ uitgekomen. Hierin wordt beschreven wat knelpunten en mogelijkheden zijn bij het beoordelen van bewijs in de langdurige zorg. Angeli heeft hier tijdens haar presentatie een duidelijke toelichting op gegeven.

Het was leuk te zien dat het onderwerp leefde bij de deelnemers: er was veel interactie tussen sprekers en deelnemers en we hopen dan ook dat de deelnemers tijdens de avond meer inzicht hebben gekregen in het belang van het kiezen van het juiste onderzoeksdesign bij het beantwoorden van onderzoeksvragen. Wat ons betreft een geslaagde activiteit!

BIA cursus

Donderdag 14 November 2016: BIA Cursus: Why the Hassle?

Op donderdag 14 november vond in Maastricht de Budget Impact Analysis (BIA) cursus plaats die door Jong-NVTAG in samenwerking met het ISPOR Student Chapter Maastricht was georganiseerd. Tijdens deze drukbezochte cursus werd ons onder het genot van een stuk Limburgse vlaai de beginselen van BIA bijgebracht door Mark Nuijten (a2m). Vervolgens mochten we zelf aan de slag met een casus, opgezet door Joost Enzing (Zorginstituut Nederland), waarin heel goed duidelijk werd wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van een BIA, en hoe veel impact aannames hebben op de uitkomsten van de analyse. De dag werd afgesloten met nog een korte presentatie door Mark Nuijten, gevolgd door een borrel waar al het geleerde nog eens goed kon worden doorgesproken. Wij kijken terug op een geslaagde dag en zien uit naar de volgende activiteit en wellicht verdere samenwerking met ISPOR Student Chapters.

Dure Geneesmiddelen

Donderdagavond 4 april 2016: Dure geneesmiddelen

Op donderdag 7 april vond het JongNVTAG event plaats over dure geneesmiddelen. Ongeveer een jaar na het allereerste JongNVTAG event werd deze avond weer gehouden in Café Otje in Utrecht.  Met de ongeveer 35 aanwezigen hebben we een heel interessante avond gehad, waarin de vergoedingssystematiek van dure geneesmiddelen vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Ilse Roubos (NZa), Maarten Loof (VGZ), Nynke Dragt (ZIN) en Huib Kooijman (VWS) gaven ons interessante inzichten over de problematiek rondom de vergoeding van deze geneesmiddelen. Naderhand was er tijdens de borrel nog genoeg gelegenheid tot discussie. Het was een geslaagde avond, wij kijken al uit naar het volgende evenement! De slides van de presentaties kunnen van deze website worden gedownload via de ‘enkel voor leden’ pagina. De inloggevens staan vermeld in de nieuwsbrief van 14 april 2016.

Masterclass Real-Life Data & HTA

Donderdag 26 november 2015: Masterclass Real Life Data & HTA

Op donderdag 26 november werd er voor de jong-NVTAG leden voorafgaand aan het NVTAG lustrumsymposium een masterclass georganiseerd, met als thema ‘Real Life Data & HTA’. Met de 20 aanwezigen hebben we onder leiding van Amr Makady en Rachel Kalf een interactieve ochtend gehad waarin het thema geïntroduceerd werd. Iedereen werd uitgedaagd na te denken over de (on)mogelijkheden van Real Life Data en over hoe social media zou kunnen worden ingezet om gezondheidsgegevens te verzamelen. Het was een leuke en geslaagd ochtend, waarna iedereen goed voorbereid aan het lustrumsymposium van de NVTAG “Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties” kon deelnemen.

Carrière in HTA

Donderdagavond 3 september 2015: Carrière in HTA

Donderdagavond 3 september vond het tweede evenement van jong-NVTAG plaats. Met een bezoekersaantal van 28 deelnemers en veel positieve feedback van de deelnemers kan dit event met recht een succes genoemd worden! Daarnaast gaf 81% van de bezoekers aan dit event aan te raden bij anderen.

De avond stond in het thema van ‘carrière in HTA’ en de sprekers Dr. Anke Hövels (Universiteit Utrecht), Dr. Michiel van der Linden (Zorginstituut Nederland), en Dr. Michel van Agthoven (Gilead Sciences) hebben verteld over hun ervaringen in het HTA werkveld, en de verschillen tussen deze werkvelden (industrie, academie en beleid).

Vervolgens werden twee prikkelende stellingen bediscussieerd in groepen en werden de resultaten vervolgens plenair besproken. Dit schepte een mooie gelegenheid tot discussie over de vraag of een PhD en/of brede ervaring (o.a. werkervaring in industrie, academie, zorginstituut) nodig is voor een mooie carrière in HTA. Uiteindelijk kwam er een levendige discussie op gang onder de deelnemers en was er genoeg gespreksstof om tijdens de afsluitende borrel verder over te praten. We kijken als werkgroep terug op een geslaagde avond – en kijken al uit naar ons volgende evenement op 26 november!

Introductiebijeenkomst

Donderdag 19 maart 2015: Introductiebijeenkomst

Op donderdagavond 19 maart heeft de allereerste bijeenkomst van de jong-NVTAG plaatsgevonden, in Utrecht. Wij zijn heel erg blij dat Bert Boer (Zorginstituut Nederland) hierbij zijn visie heeft gegeven over twee zeer relevante onderwerpen voor jonge HTA-ers. Verder is er uitgebreid de mogelijkheid geweest om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. Het was een mooie start. 

Wat is Jong-NVTAG

Een nieuw onderdeel van de NVTAG: Jong-NVTAG 

Sinds ISPOR 2014 is er een nieuw onderdeel van de vereniging bij gekomen: Jong-NVTAG. Dit is een sub-vereniging, speciaal voor de jongere leden van de NVTAG (tot 35 jaar). Met eigen thema’s die relevant én interessant zijn voor deze doelgroep. Het is het eerste initiatief op dit gebied in Nederland en heeft ongeveer 50 geïnteresseerden uit academie, industrie, overheid en andere organisaties. De start met deze sub-vereniging is gemaakt, nadat uit een vragenlijst onder deze geïnteresseerden naar voren kwam dat er behoefte was aan een platform zoals dit. Specifiek willen de jongeren elkaar ontmoeten, hun kennis rondom HTA verbreden, aandacht besteden aan carrière-vraagstukken en willen ze meer weten over policy in HTA. Dit sluit mooi aan bij een aantal van de doelstellingen van de NVTAG.