NVTAG en ZIN symposium: “Verdringing in de zorg”

Symposium ‘Verdringing in de zorg’
Donderdag 21 juni | Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Het vraagstuk van verdringing in de zorg is een zeer treffend voorbeeld van hoe maatschappelijke vraagstukken en HTA onderzoek hand in hand gaan. Vanuit de samenleving is er een vraag hoe middelen rechtvaardig kunnen worden verdeeld. Onderzoek laat zien wat er in de praktijk gebeurt wanneer er (te) veel geld wordt uitgegeven aan nieuwe dure zorg waar relatief weinig gezondheidswinst tegenover staat.
Beleidsmakers kunnen op basis van deze informatie bewuster kiezen welke zorg wel moet worden vergoed en welke niet. Daarnaast kunnen de beleidsmakers de informatie gebruiken om aan burgers uit te leggen waarom de keuzes worden gemaakt.
Tijdens dit symposium wordt u onder leiding van dagvoorzitter rof. dr. Gert Jan van der Wilt geïnformeerd over recent onderzoek gedaan door. Eddy Adang, dr. Wija Oortwijn en dr. Pieter van Baal. Luister naar bijdragen van prof. dr. Patrick Jeurissen, Jacqueline Zwaap en prof. dr. Romke van der Veen en discussieer mee met het panel.

Meldt u aan via deze link: Direct aanmelden!

Programma (concept)

12.00 uur: Ontvangst met lunch
12.30 uur: Opening en welkom door voorzitter NVTAG prof. dr. Carmen Dirksen (Maastricht UMC+) en dagvoorzitter prof. dr. Gert Jan van der Wilt (Radboudumc)

Verdringing in de Nederlandse zorg: aanleiding voor onderzoek
12.40 uur: In zijn rol als pakketbeheerder beoogt het Zorginstituut collectief opgebrachte premiegelden zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. De Adviescommissie Pakket (ACP) speelt hierbij een belangrijke rol omdat zij in openbaarheid invulling geeft aan dit rechtvaardigheidsstreven bij de bespreking van concrete pakketvraagstukken. Welke rol speelt verdringing in dit debat en wat is de aanleiding van dit onderzoek geweest?
Angèl Link, MS (ZIN; plaatsvervangend secretaris ACP)

Kwantitatief onderzoek naar verdringing in de Nederlandse ziekenhuiszorg
12.55 uur: Kwantitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. Wat zijn de marginale baten van ziekenhuiszorg? Welke ziekenhuiszorg maakt de grootste kans verdrongen te worden bij opname van nieuwe dure zorg in het pakket? Wat betekent dit voor pakketbeheer?
dr. Eddy Adang (Radboudumc)

13.25 uur: Kwantitatief onderzoek naar Nederlandse cardiovasculaire ziekenhuiszorg. Tijd voor nieuwe referentiewaarden?
dr. Pieter van Baal (Erasmus universiteit)

13.55 uur: Pauze

Kwalitatief onderzoek naar verdringingseffecten binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg
14.25 uur: Hoe manifesteert verdringing zich in de praktijk? Welke effecten zijn er op de patiëntenzorg? Hoe worden keuzes gemaakt en door wie?
dr. Wija Oortwijn (Ecorys)

Verdringing: reflectie vanuit verschillende perspectieven
14.55 uur: Perspectief overheid:
Welke rol spelen kosteneffectiviteit en het concept “verdringing” bij het streven naar betaalbare zorg in Nederland?
prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc/Ministerie van VWS)

15.15 uur: Perspectief burger:
Wat leert het BurgerForum over de rol van “verdringing” voor burgers?
Prof. dr. Rob Baltussen (Radboudumc/Burgerforum)

15.35 uur: Perspectief Farmacie:
Hoe kijken farmaceutische bedrijven naar verdringing?
Drs. Ad Antonisse (AstraZeneca)

15.55 uur: Perspectief ACP:
Wat gaat de ACP doen met de resultaten van het verdringingsonderzoek?
prof. dr. Jan van Busschbach (ACP)

16.15 uur: Discussie met sprekers en publiek o.l.v. dagvoorzitter

16.50 uur: Afsluiting en borrel

Jong-NVTAG neemt kijkje in de keuken bij Adviescommissie Pakket

De volgende jong-NVTAG activiteit is bekend! De Adviescommissie Pakket (ACP) geeft advies pakket aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over voorgenomen beleid rondom het basispakket en over mogelijke wijzigingen. Dit advies heeft betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert. Periodiek de ACP samen om actuele dossiers met elkaar te bespreken om zo tot adviezen te komen. Vanuit de jong-NVTAG kunnen we met een kleine groep één van deze vergaderingen bijwonen!

Op vrijdag 18 mei 2018 staat de volgende vergadering van de commissie gepland van 10.30u tot 13.00u bij het Zorginstituut in Diemen. Voorafgaand en na afloop van de vergadering hebben we de gelegenheid om in gesprek te gaan met een secretaris van de commissie. Het is pas een paar weken voor de vergadering definitief bekend wat er op de agenda staat en of er voldoend dossiers te behandelen zijn. Het kan zo zijn dat het programma en de tijden van de vergadering op het laatste moment nog enigszins wijzigen.

Lijkt het je leuk om een ACP vergadering een keer mee te maken en wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail naar jongnvtag@gmail.com. We laten je uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering weten of de vergadering doorgaat en vanaf hoe laat je bij het Zorginstituut verwacht wordt.

 

Jong-NVTAG activiteit ‘Alternatieven voor RCT’s’

De volgende jong-NVTAG activiteit vindt plaats op donderdagavond 5 oktober 2017. Tijdens deze avond staat het onderwerp ‘Alternatieven voor RCT’s’ centraal , waarbij we onder andere kijken naar wanneer er nu sprake is van ‘passend bewijs’ bij het beantwoorden van onderzoeksvragen. Meer informatie vind je op onze jong-NVTAG pagina.

Donderdag 30 november 2017 – NVTAG najaar symposium ‘HTA methodologie’

Op donderdag 30 november 2017 zal het jaarlijkse najaar symposium van de NVTAG plaatsvinden, met als thema HTA-methodologie. Nederland neemt momenteel internationaal een goede positie in als het gaat om HTA-methodologieontwikkeling. Doel van het symposium, dat we samen met ZonMw organiseren, is om binnen de brede HTA gemeenschap en de gebruikers / praktijk te verkennen welke HTA methodologie onderwerpen/vragen momenteel nog onbeantwoord zijn, wat de relevantie hiervan is voor HTA-gerelateerde besluitvorming, wat hiervoor nodig is, en hoe we deze thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij belangrijke (financierende) partijen zoals ZIN en VWS.

Tijdens deze dag zullen we tevens de NVTAG MTA-prijs 2016 uitreiken.

Meer informatie volgt, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.