Jong-NVTAG neemt kijkje in de keuken bij Adviescommissie Pakket

De volgende jong-NVTAG activiteit is bekend! De Adviescommissie Pakket (ACP) geeft advies pakket aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over voorgenomen beleid rondom het basispakket en over mogelijke wijzigingen. Dit advies heeft betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert. Periodiek de ACP samen om actuele dossiers met elkaar te bespreken om zo tot adviezen te komen. Vanuit de jong-NVTAG kunnen we met een kleine groep één van deze vergaderingen bijwonen!

Op vrijdag 18 mei 2018 staat de volgende vergadering van de commissie gepland van 10.30u tot 13.00u bij het Zorginstituut in Diemen. Voorafgaand en na afloop van de vergadering hebben we de gelegenheid om in gesprek te gaan met een secretaris van de commissie. Het is pas een paar weken voor de vergadering definitief bekend wat er op de agenda staat en of er voldoend dossiers te behandelen zijn. Het kan zo zijn dat het programma en de tijden van de vergadering op het laatste moment nog enigszins wijzigen.

Lijkt het je leuk om een ACP vergadering een keer mee te maken en wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail naar jongnvtag@gmail.com. We laten je uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering weten of de vergadering doorgaat en vanaf hoe laat je bij het Zorginstituut verwacht wordt.

 

Jong-NVTAG activiteit ‘Alternatieven voor RCT’s’

De volgende jong-NVTAG activiteit vindt plaats op donderdagavond 5 oktober 2017. Tijdens deze avond staat het onderwerp ‘Alternatieven voor RCT’s’ centraal , waarbij we onder andere kijken naar wanneer er nu sprake is van ‘passend bewijs’ bij het beantwoorden van onderzoeksvragen. Meer informatie vind je op onze jong-NVTAG pagina.

Donderdag 30 november 2017 – NVTAG najaar symposium ‘HTA methodologie’

Op donderdag 30 november 2017 zal het jaarlijkse najaar symposium van de NVTAG plaatsvinden, met als thema HTA-methodologie. Nederland neemt momenteel internationaal een goede positie in als het gaat om HTA-methodologieontwikkeling. Doel van het symposium, dat we samen met ZonMw organiseren, is om binnen de brede HTA gemeenschap en de gebruikers / praktijk te verkennen welke HTA methodologie onderwerpen/vragen momenteel nog onbeantwoord zijn, wat de relevantie hiervan is voor HTA-gerelateerde besluitvorming, wat hiervoor nodig is, en hoe we deze thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij belangrijke (financierende) partijen zoals ZIN en VWS.

Tijdens deze dag zullen we tevens de NVTAG MTA-prijs 2016 uitreiken.

Meer informatie volgt, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.