Eerdere Symposia

2013Symposium:“Richtlijnen richting effectieve en doelmatige zorg.”
Haalbaarheid van nieuwe richtlijnen
De Viersprong: In 4 sprongen naar doelmatigheid
Kosteneffectiviteit in Richtlijnen
Doelmatigheid in richtlijnen

2010 -Workshop Karl Claxton

2009 – The appraisal process, work in progress – Diemen

2008 De opleiding van HTA onderzoekers. Waartoe leidt dat op? – Utrecht
Programma
Verslag

2008 De validiteit van de QALY – Bilthoven
Verslag

2007 Juridische kaders van HTA – Rotterdam
Verslag
Programma

2006  Economische aspecten van richtlijnen en richtlijntoepassing (in samenwerking met CBO en ZonMw) – Utrecht

2006 Kosteneffectiviteit van Preventie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag

2005 Geneesmiddelen – Een (inter) national perspectief – Nijmegen
Programma

2005 Jubilieumsymposium – Maastricht
Programma

2004 Quality, Utility and Policy (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag
Programma

2004 Doelmatiger gezondheidszorg: kleine projecten, grote verbetering – Amsterdam
Programma

2003 HTA methodologie (in samenwerking met ZonMw) – Den Haag
Programma
Programma

2002 Naar een doelmatig en toegankelijk hulpmiddelenbeleid: hoortoestellen als een voorbeeld – Maastricht

2002 ICT: wordt de zorg er beter van? – Groningen
Programma

2001 HTA en volksgezondheid: vaccinatie, screening en prevent – Bilthoven
Programma